Sivustossa on tietoa jätevesien ympäristövaikutuksista, jäteveden käsittelyä koskevista määräyksistä sekä käytännön ohjeita.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.