Sähköherkkien sivustoon on koottu sähköherkkyyttä käsitteleviä linkkejä ja tutkimustietoa sekä yhdistyksen yhteystiedot ja jäsentiedotteet.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.