Svenska Noaks Ark-Röda Korset jobbar för att begränsa hiv-epidemin. Fakta om smitta, test och behandling samt problemets omfattning (globalt och i Sverige). En del material kan läsas i pdf-format.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.