Helsingin Diakonissalaitoksen sivuilta löytyy tietoa laitoksen tekemästä lapsityöstä, yhdyskuntatyöstä, vanhus- ja päihdetyöstä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.