Väitöskirjassa tutkitaan suomalaisten nuorten arvoja sekä asenteita tietoyhteiskuntaan. Lisäksi tutkimuksessa selvitellään, mitä yhteyksiä tietoyhteiskunta-asenteilla ja nuorten arvoilla on.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.