Centralförbundet för de gamlas väl r.f.:s webbplats innehåller bl.a. en presentation av förbundets verksamhet, de gamlas dag och vecka och kontaktuppgifter.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.