Unit Converter on työkalu, jonka avulla voi muuntaa mm. pinta-alan, tiheyden, energian, voiman, massan, lämpötilan, pituuden ja paineen yksiköitä toisiksi, esim. kiloja paunoiksi tai Celsius-asteita kelvineiksi.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.