Tyttöjen talon verkkosivustossa on tietoa talon toiminnasta, tyttöjen ja naisten elämän muutoksista sekä tuesta niitä kohdatessa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.