Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. Det går att söka termer, förkortningar och svar på frågor.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.