Vesihuolto, pohjaveden käyttö, rantojen kunnostus, vesistöjen kunnostus ja hoito, tulvat, vesistöjen säännöstely, padot ja patoturvallisuus, vesirakentaminen.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.