Buddhalaisen yhteisön ja meditaatiokeskuksen kotisivulla on mm. kirjoitus Bodhisattva-ihanteesta sekä nettiversiot kuudesta buddhalaisuuden perusteoksesta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.