104 träffar. Visar 1 - 30 träffar.
Ett urval av historiska urkunder i anslutning till Finlands historia fr.o.m. tiden omkring år 1200. På sidan ingår dokument som är svenska i originalform eller officiellt har översatts till svenska. Ett delvis mera täckande urval finns på motsvarande engelska och finska sidor.
Webbplatsens språk: 
http://www.histdoc.net/historia/se/historsv.html

Visa mera
En beskrivning av livet på Glims hemman på 1800-talet. Byggnaderna, invånarna, djuren och arbetet presenteras i ord och bild. Virtualmodell av Glims hemman.
Webbplatsens språk: 
http://weegee.espoo.fi/museot/verkko/r_puolikuu/rpuoli.htm

Visa mera
Livrustkammarens sidor presenterar fyra kungar (Gustav Vasa, Gustav II Adolf, Karl XII, Gustav III) och deras öden, hovliv, ceremonier, kröningar, bröllop och begravning i hovet.
Webbplatsens språk: 
http://lrk.lsh.se/default.asp?id=4842&refid=4979

Visa mera
Svärd och svärdsfäktning. Detaljerad fakta om olika historiska svärd. Virtuellt svärdsmuseum. Svärdets form och funktion. Ordlista.
Webbplatsens språk: 
http://www.foxtail.nu/bjorn/swords.htm

Visa mera
Stenografins historia allt sedan antiken och den moderna (främst svenska) stenografin. Från Melinska Stenografförbundet, vars uppgift är att vårda det svenska stenografisystemet - \Melins system\.
Webbplatsens språk: 
http://www.stenografi.nu/historia.php

Visa mera
Rörligt illustrerade fakta om livet i Norden under vikinga- och medeltiden. Om kyrkor, vikingahallar och stugor, om föremål samt olika klädedräkter. Ett samarbete rollspelare och Historiska museet i Stockholm emellan.
Webbplatsens språk: 
http://www.historiska.se/historia/jarnaldern/vikingar

Visa mera
Fakta om choklad, chokladtillverkning, kakaoträd och kakaoodling, inkl. utförlig historik. Citat, recept och tips för chokladprovning. Omfattande länksamling. Privat webbplats.
Webbplatsens språk: 
http://www.chokladsajten.com

Visa mera
Webbplatsen informerar om öppettider samt permanenta och tillfälliga utställningar.
Webbplatsens språk: 
http://www.rahamuseo.fi/sv/

Visa mera
Historiatieteeseen liittyviä uutisia, haastatteluja, artikkeleita, kirjavinkkejä, linkkikokoelma. Mahdollisuus tilata uutiskirje sähköpostitse. Arkisto, jota voi käyttää rekisteröitynyt henkilö.
Webbplatsens språk: 
http://www.popularhistoria.se

Visa mera
En sammanfattning över historia och öden kring fartyg med anknytning till Sverige och andra nordiska länder.
Webbplatsens språk: 
http://www.faktaomfartyg.se

Visa mera
Helsingfors universitetsbibliotek digitaliserar alla tidningar som har utkommit i Finland under åren 1771-1890. och de kan läsas med hjälp av denna databas. Finskt Historiskt Tidningsbibliotek har dels finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Depåbiblioteket inom det samnordiska projektet Tiden.
Webbplatsens språk: 
http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/main.html?language=sv

Visa mera
Mångsidigt om Anders Chydenius liv och verksamhet, tänkande och tidevarv (1729-1803). Biografi, originaltexter och -bilder, kronologi över 1700-talets Sverige mm. Stiftelsens syfte är att i Chydenius anda bl.a. främja debatten om liberaliseringen av handeln.
Webbplatsens språk: 
https://www.chydenius.net/sv

Visa mera
Nyheter och artiklar om svensk historia. Presentation av aktuell forskning i ämnet. Ny litteratur recenseras. Debattforum. Omfattande länkbibliotek.
Webbplatsens språk: 
http://www.svenskhistoria.se

Visa mera
Information och kontaktuppgifter till Finlands nationalmuseum i Helsingfors. Samlingarna, bl.a. myntkabinettet och de finsk-ugriska samlingarna presenteras. Museibyggnadens historia och renovering presenteras i ord och bild. Del av Museiverkets sidor. Länk till undervisningpaket om Finlands förhistoria.
Webbplatsens språk: 
http://www.nba.fi/sv/nationalmuseum

Visa mera
Finlands sjöhistoriska museum förmedlar kunskap om sjöfartens historia och om sjöfarare i Finland. Museet samlar in och deponerar föremål, fotografier och arkivmaterial i anslutning till sjöfart. Sidorna presenterar verksamheten och samlingarna.
Webbplatsens språk: 
http://www.nba.fi/sv/smm_se

Visa mera
Svenska centralarkivet arkiverar dokument för Svenska folkpartiet, Svensk Ungdom och Svenska kvinnoförbundet samt andra finlandssvenska organisationer och föreningar. På sidorna finns kontaktuppgifter och en förteckning över arkivets innehåll.
Webbplatsens språk: 
http://www.svenskacentralarkivet.fi

Visa mera
Information om (det ryska) Karelen, inkl. ett webbläromedel om Barentsområdet. Utförligt om Karelens historia, samt om ortodoxa kyrkan, moderna maktstrukturer, hälsovård mm. i Karelska republiken. Svensk privat webbplats; författaren är dock rätt meriterad på området.
Webbplatsens språk: 
http://hem.passagen.se/mihe2110

Visa mera
Översikt av de baltiska ländernas sammanlagda historia - dock presenteras också Estland, Lettland och Litauen skilt. Kartor och länkar kompletterar materialet, vars upphovsman är svensk gymnasielärare i historia.
Webbplatsens språk: 
http://www.larshammaren.se/5_balta.htm

Visa mera
Personlig hygien, skönhet, smink och läkekonst genom tiderna - bl.a. behandlas badets, tandvårdens, olivoljans, tvålens och skäggets historia. Litteraturtips med kommentarer.
Webbplatsens språk: 
http://www.shenet.se/referens/historia.html

Visa mera
Vuosi 1809 merkitsi loppua valtioyhteisölle Ruotsi-Suomi. Merkkivuotta juhlitaan Pohjanlahden molemmin puolin. Sivustolla on tapahtumatietojen lisäksi osio maiden yhteisen historian ajasta.
Webbplatsens språk: 
http://www.markesaret1809.se

Visa mera
Gästriveriverksamheten på Glims och Bemböle hemman i Esbo under 1700- och 1800-talen beskrivs i ord och bild.
Webbplatsens språk: 
http://weegee.espoo.fi/museot/verkko/r_kievari/rkievari.htm

Visa mera
I det digitala arkivet finns handskrifter och andra arkivhandlingar i original från Svenska Ostindiska Compagniet. Handlingar kan studeras och sökas på nätet, bl.a. skeppsrullor över besättningsmännen.
Webbplatsens språk: 
http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie

Visa mera
Om Fagerbacka fäbodby, ett hembygdsmuseum i Purmo, norra Österbotten. Kontaktuppgifter till Föreningen Fagerbacka Fäbodställe, evenemang och historik över fäbodväsendet, inkl. fotografier av fäbodar förr och nu.
Webbplatsens språk: 
http://www2.pedersore.fi/fagerbacka

Visa mera
Om 1700-talets geografi och kartor, upplysningen och samtida leverne i Tornedalen, genom exemplet gradmätningsexpeditionen med vetenskapsmän som Anders Celsius och franska Pierre-Louis de Maupertuis.
Webbplatsens språk: 
http://lapinkavijat.rovaniemi.fi/maupertuis/index_sv.html

Visa mera
Merenkurkun alueen sekä Suomen että Ruotsin puolen luontoretkimahdollisuuksista kertova kokonaisuus. Sivuilla esitellään kohteet, erilaiset palveluntarjoajat ja reitit. Sivuilla kerrotaan myös alueen historiasta, geologiasta, luonnosta ja linnuista.
Webbplatsens språk: 
http://www.kvarkenguide.org

Visa mera
Om Danmark och världen under 1960-talet - politik, musik, uppror, sport och de första månfärderna. Artiklar om t.ex. Berlinmuren, Cubakrisen, JFK, Che Guevara, Woodstock och the Beatles. Privat webbplats.
http://www.1960erne.dk

Visa mera
Timeline - Sources from History är en visuellt högklassig sida med information och bilder om händelser i världshistorien, från medeltid till nutid.
Webbplatsens språk: 
http://www.bl.uk/learning/timeline/index.html

Visa mera
Presentation av Rosenlund och Aspegrens trädgård och rekonstruktionen av Rosenlunds prästgårdsområde. Om Gabriel Aspegren (f. 1708) samt kontaktuppgifter, aktualiteter, byggnader och andra typiska inslag i större trädgårdar från 1700-talet.
http://www.rosenlund.fi/portal/index.php/sv.html

Visa mera

Sidor