3 osumaa haulle. Näytetään 1 - 3 tulosta.
Finlands byggbestämmelsesamling omfattar bl.a. byggnadstekniska och motsvarande föreskrifter och anvisningar som kompletterar markanvändnings- och bygglagen och byggnadsförordningen.
Sivuston kieli: 
https://ym.fi/sv/finlands-byggbestammelsesamling

Näytä enemmän
Miljöministeriets byggande och markanvändning innehåller markanvändnings- och bygglagen, byggbestämmelsesamlingen, MBT-avtal (markanvändning, boende och trafik) och information om koldioxidsnålt byggande.
Sivuston kieli: 
https://ym.fi/sv/byggande-och-markanvandning

Näytä enemmän
Miljöministeriet berättar om sitt arbete för att miljörisker i luften, marken, Östersjön och vattendragen ska kunna identifieras och hanteras. I helheten finns också information om förebyggande av miljöskador och miljöbrott.
Sivuston kieli: 
https://ym.fi/sv/forebyggande-av-fororening-av-miljon

Näytä enemmän