Finlands sjöhistoriska museum förmedlar kunskap om sjöfartens historia och om sjöfarare i Finland. Museet samlar in och deponerar föremål, fotografier och arkivmaterial i anslutning till sjöfart. Sidorna presenterar verksamheten och samlingarna.
Webbplatsens språk: 
http://www.nba.fi/sv/smm_se

Visa mera
Marthornas webbsida om konservering av bär, svamp, vilda växter och örter.
http://www.martha.fi/sv/start/view-93398-3393?offset_89465=116

Visa mera