Artikel om bakgrunden till Berlinmurens fall, författad av svenska historikern Peter Englund och publ. i Dagens Nyheter nov. 1999 - tio år efter fallet. Särskilt om planekonomin i dåvarande DDR.
Webbplatsens språk: 
https://peterenglundsnyawebb.wordpress.com/2015/09/02/om-berlinmurens-fall/

Visa mera