Föreningen handhåller ett arkiv och ett bibliotek innehållande material om finlandssvensk kultur historia och tradition. Sidorna innehåller artiklar och material om bl.a. släktforskning. Största delen av materialet är på engelska.
Webbplatsens språk: 
http://sfhs.eget.net/portal

Visa mera
Artiklar ur tidskriften Genos, innehåller även artiklar ur äldre årgångar. Information om samfundets övriga publikationer.
Webbplatsens språk: 
http://www.genealogia.fi/genos/indexr.htm

Visa mera
Förteckning över finländska släktföreningar i alfabetisk följd. Det finns en blankett för att införa nya föreningar i registret. Man kan även komplettera införda uppgifter
Webbplatsens språk: 
http://www.genealogia.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=312&lang=sv

Visa mera
Webbplatsen innehåller information för släktforskare och genealogiskt intresserade personer. Adresser till samfundet och länkar till bl.a. Finlands församlingar, släktprogram för nedladdning, sändlistor, litteratur, släktforskarföreningar och släktföreningar. Artiklar och tips om släktforskning samt förteckningar över nyttiga arkiv, register och index.
http://www.genealogia.fi/index.php?language_id=2&p=190

Visa mera
Sidan behandlar släktforskning och inriktar sig speciellt på släktforskning om Amerikaemigranter från Österbotten.
Webbplatsens språk: 
http://sydaby.eget.net/swe/genealogy.html

Visa mera
Exempel på gammal handskrift, med tolkningar, för den som vill öva sig på att läsa gammal handstil. Även en lektion i ämnet.
Webbplatsens språk: 
http://www.genealogi.se/component/content/article/146-rotterarkivet/artiklar-som-boerjar-pa-l/980-la...

Visa mera