Webbroschyr om vad du skall göra om du har blivit utsatt för ett brott. Beskrivning av olika steg i behandlingen av ett brottmål, och tips på vad du själv kan göra för att underlätta utredningen. Från Justitieministeriet.
Webbplatsens språk: 
https://oikeus.fi/sv/index/Broschyrer/josjoudutrikoksenuhriksi.html

Visa mera
På Nödcentralsverkets internetsidor presenteras verkasamheten. Här hittar man bl.a. information om hur man ringer till nödnumret 112 och hur man ska handla i nödsituationer.
Webbplatsens språk: 
https://112.fi/sv/framsida

Visa mera