Folktro kontra modernt vetande - i denna artikel om bl.a. urbana myter och finländsk dödskultur granskar FM, folkloristen Kaarina Koski hur vårt beteende ibland tycks oberoende av moderna vetenskaper.
Webbplatsens språk: 
http://www.helsinki.fi/lehdet/uh/31997d.html

Visa mera
Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Institutet arbetar också med språkvård och språkpolitik och med att levandegöra och sprida kunskap samt ge råd i språkfrågor. På sidorna information också om klarspråk och minoritetsspråk.
Webbplatsens språk: 
http://www.sofi.se

Visa mera
På Svenska litteratursällskapets i Finland Youtybe-kanal finns bland annat filmer med dialektklipp och folkvisor, föreläsningar om etnologi, folkloristik och kulturarv, samt fortbildningsvideor för lärare
Webbplatsens språk: 
https://www.youtube.com/user/SLSFinland/featured

Visa mera