Kort beskrivning av vad karate är, olika stilar och tekniker.
Webbplatsens språk: 
http://www.swekarate.se/Omkarate/

Visa mera
Personlig hemsida av Stefan Stenudd, som tränat aikido sedan 1972. Beskrivningar av aikidotekniker, principer, berättelser. Stort bildmaterial.
Webbplatsens språk: 
http://www.stenudd.se/aikido/

Visa mera