5 osumaa haulle. Näytetään 1 - 5 tulosta.
Finlands handelskammarorganisation avser främja finländskt företagande och näringsliv. Uppgifter om verksamheten, aktualiteter och service: reklametiska rådet, revisionsnämnden, varubesiktningar, skiljedomsinstitutet mm. Handelskammarlagen ingår. Dessutom auktoriserar Centralhandelskammaren bostadsförmedlare, samt avger utlåtanden och idkar publikationsverksamhet (mest på finska).
Sivuston kieli: 
http://kauppakamari.fi/sv/

Näytä enemmän
Konkurrens- och konsumentverkets webbsida innehåller mångsidig information kring boende t.ex. om köp och försäljning av bostäder, bostadsrättsboende, delägarboende och serviceboende, bostadslån, om att hyra en bostad, huspaket, renovering och fuktproblem.
Sivuston kieli: 
http://www.kkv.fi/sv/information-och-anvisningar/kop-forsaljning-och-avtal/bostadskop/

Näytä enemmän
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. På sidan finns länkar till publikationer om internationell handel, ofta ur ett svenskt perspektiv, men även mer allmänt. Korta texter om handelspolitik, EU:s inre marknad m.m, samt olika typer av statistik och ett handelspolitiskt ABC.
Sivuston kieli: 
http://www.kommers.se

Näytä enemmän
Statistiken över utrikes- och inrikeshandeln i Finland.
Sivuston kieli: 
http://tilastokeskus.fi/til/aiheet_sv.html#kau

Näytä enemmän
En kort presentation av ICC Finland på svenska. Mera material på finska. ICC Finland är en av över 90 nationalkommitéer inom Internationella Handelskammaren ICC. Till uppgifterna hör bland annat att fastställa finsk näringslivspolicy i internationella frågor.
Sivuston kieli: 
https://www.icc.fi/icc-finland-pa-svenska/

Näytä enemmän