6 osumaa haulle. Näytetään 1 - 6 tulosta.
Allmän information om EU på svenska. Europeiska unionens svenska webbplats omfattar nyheter, pressmeddelanden, statistik euroinfo, institutioner, basfakta, juridiska dokument som rör EU. Olika diskussionsforum och aktualiteter ingår, liksom också förteckning över huvudfrågorna inom EU.
Sivuston kieli: 
http://europa.eu/index_sv.htm

Näytä enemmän
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. På sidan finns länkar till publikationer om internationell handel, ofta ur ett svenskt perspektiv, men även mer allmänt. Korta texter om handelspolitik, EU:s inre marknad m.m, samt olika typer av statistik och ett handelspolitiskt ABC.
Sivuston kieli: 
http://www.kommers.se

Näytä enemmän
Sidan innehåller uppgifter om de organ som har hand om EU-ärenden i Finlands riksdag. Presentation av beslutsfattande organ, Riksdagens befogenheter i EU-ärenden, Stora utskottets, Utrikesutskottets och specialutskottens EU-ärenden samt länkförteckning över centrala tjänster och organ inom EU.
Sivuston kieli: 
https://www.eduskunta.fi/SV/naineduskuntatoimii/eduskunnan_tehtavat/euasiat/Sidor/EU-asiat_paasivu.a...

Näytä enemmän
EU och dess funktioner förklaras. EU-upplysningen har Sveriges riksdags uppdrag att ge allsidig och opartisk information om EU.
Sivuston kieli: 
http://www.eu-upplysningen.se/Lankar-topp-fot-menyer/Om-EU-upplysningen/Ordlista/

Näytä enemmän
EU-information om EU:s officiella språk och minoritetsspråk i Europa och språkinlärning.
Sivuston kieli: 
https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/about-multilingualism-policy_sv

Näytä enemmän
Portalen innehåller EU-rätten (t.ex. EU:s fördrag, direktiv, förordningar, beslut och konsoliderad lagstiftning), )förberedande rättsakter (t.ex. lagförslag, rapporter och grön- och vitböcker), EU:s rättspraxis (t.ex. domar och beslut), internationella avtal och officiella dokument.
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv

Näytä enemmän