7 osumaa haulle. Näytetään 1 - 7 tulosta.
Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Institutet arbetar också med språkvård och språkpolitik och med att levandegöra och sprida kunskap samt ge råd i språkfrågor. På sidorna information också om klarspråk och minoritetsspråk.
Sivuston kieli: 
https://www.isof.se/

Näytä enemmän
Via denna avgiftsfria service kan du få reda på hur många för- och släktnamn som registrerats i befolkningsdatasystemet. Du kan också studera statistik över de vanligaste namnen under olika tidsperioder. De äldsta namnen är ända från 1800-talet. Befolkningsdatasystemet innehåller även ovanligare förnamn av bland annat utländskt ursprung. Alla namn godkänns inte automatiskt i Finland som namn till nyfödda. Magistraterna och församlingarna avgör vilka namn som registreras i befolkningsdatasystemet.
Sivuston kieli: 
https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/default.asp?L=2

Näytä enemmän
En databas där du hittar betydelsen och ursprunget till svenska förnamn.
Sivuston kieli: 
http://www.historiska.se/misc/gemensam/Nomina/nomina

Näytä enemmän
Information om hundratusentals svenska namn, namnstatistik, namngenerator, namntrender mm.
http://www.svenskanamn.se

Näytä enemmän
Marjo & Pekka Kallio har sammanstält en finsk-svensk lista namn på populära seriehjältar och sagofigurer. Förteckningen har tidigare ingått i tidskriften Språkbruk, 4/1993.
Sivuston kieli: 
https://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/sagoord.html

Näytä enemmän
Information om hur ett släktnamn kan ändras i samband med ingåendet av äktenskap och information om barns släktnamn och om hur barns släktnamn kan ändras.
Sivuston kieli: 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2017/20170946

Näytä enemmän
I Släkt-sök kan man söka släktforskningsmaterial med släktnamn.
Sivuston kieli: 
https://www.rotter.se/faktabanken/slaekt-soek

Näytä enemmän