Skolbarn.fi är en webbplats där föräldrar kan träffas för att diskutera och ställa frågor kring skolbarn och ämnen som rör de flesta med barn i skolåldern. Man kan diskutera anonymt om man vill. Sidan är temabaserad och varje tema fokuserar på ett nytt och relevant ämne.
Webbplatsens språk: 
http://www.skolbarn.fi

Visa mera
Här finns länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete. Välj ett ämne eller ett tema som matchar din fråga eller skriv in ord i sökrutan.
http://www.lankskafferiet.org

Visa mera
Videomaterial som ger tips och råd om hur studierna kan planeras effektivt och hur man kan förbereda sig för lektioner, läxläsning och prov.
Webbplatsens språk: 
https://www.gymnasieguiden.se/informeras/tips-om-studieteknik

Visa mera