PCB i byggnader. Information om hur man kan inventera och sanera byggnader. PCB-handbok i pdf-format.
Webbplatsens språk: 
http://www.sanerapcb.nu

Visa mera
Finlands byggbestämmelsesamling omfattar bl.a. byggnadstekniska och motsvarande föreskrifter och anvisningar som kompletterar markanvändnings- och bygglagen och byggnadsförordningen.
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/sv/finlands-byggbestammelsesamling

Visa mera