Om samhälleliga mönster, smak och det s.k. kulturella kapitalets inflytande på valet av kärlekspartner, utgående från Bourdieu, Ziehe m.fl. En c-uppsats i sociologi vid Lunds universitet.
Webbplatsens språk: 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1355477&fileOId=1355478

Visa mera
På Befolkningsinstitutets ungdomssidor finns information om människorelationer samt i sexuellt välbefinnande. Där erbjuds anonyma online stöd- och diskussionstjänster åt unga och unga vuxna.
Webbplatsens språk: 
https://www.vaestoliitto.fi/sv/unga/

Visa mera