Det finlandssvenska bokförlaget Vilda förlag grundades 2016, och beskriver sig som ett förlag med ett annorlunda sätt att förlägga.
Webbplatsens språk: 
http://www.vildaforlag.fi/wp/

Visa mera
Pellervo andelsförbund ger information om hur man går tillväga för att grunda ett andelslag och instruktioner för uppgörande av ett andelslags stadgar.
Webbplatsens språk: 
https://pellervo.fi/sv/

Visa mera