Info om Translatorsexamensnämnden, central lagstiftning i ärendet samt översättningsprovet för auktoriserade translatorer, inkl. anmälningsblankett. Förteckning över redan auktoriserade translatorer.
Webbplatsens språk: 
http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/auktoriserade_translatorer

Visa mera
Finlands översättar- och tolkförbund rf:s webbplats med såväl fakta om förbundet, som sökbar förteckning över förbundets medlemmar.
Webbplatsens språk: 
https://www.sktl.fi/pa-svenska/

Visa mera
FILI ska såväl främja finsk och svensk översättning som öka kännedomen om Finlands litteratur. Info om aktualiteter, seminarier, finländska författare, översättningsstöd (inkl. blanketter).
Webbplatsens språk: 
http://www.finlit.fi/fili/sv/

Visa mera
Sanasto bevakar upphovsrätten till litterära verk och intressen av upphovspersoner och bjuder information och hjälp på sidan åt dem.
Webbplatsens språk: 
https://www.sanasto.fi/sv/

Visa mera
Information om utlåningsersättningen, som är en upphovsrättsersättning som betalas ut till författare, översättare, kompositörer, arrangörer och illustratörer för bibliotekslån av verk.
Webbplatsens språk: 
https://www.lainauskorvaus.fi/sv/

Visa mera