Fakta om tobakens risker, sjukdomar, ekonomiska påverkan. Den ideella föreningen Tobaksfakta drivs på uppdrag av 18 olika organisationer.
Webbplatsens språk: 
http://www.tobaksfakta.org

Visa mera
Om rökning och att sluta röka. Ingår i webbsidan umo.se, som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 25 år.
Webbplatsens språk: 
http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Rokning/

Visa mera
Ett flertal artiklar skrivna av experter, om olika aspekter av tobaksrökning på webbsidan Droglänken, en internettjänst för alkohol, droger och beroenden.
Webbplatsens språk: 
http://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/tobak

Visa mera
Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf) är verksam i hela landet och arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor hos hela befolkningen. Förutom alkohol-, tobak- och drogförebyggande verksamhet, arbetar EHYT med att förebygga spelrelaterade skadeverkningar.
Webbplatsens språk: 
http://www.ehyt.fi/sv

Visa mera