Mångsidigt om Anders Chydenius liv och verksamhet, tänkande och tidevarv (1729-1803). Biografi, originaltexter och -bilder, kronologi över 1700-talets Sverige mm. Stiftelsens syfte är att i Chydenius anda bl.a. främja debatten om liberaliseringen av handeln.
Webbplatsens språk: 
https://www.chydenius.net/sv

Visa mera
Om det av Anders Chydenius m.fl. grundade läsesällskapet i Gamlakarleby - verksamhet, bokbestånd och nyckelpersoner, samt om samtida sällskap och tidens litterära klimat. Bl.a. behandlas censuren.
Webbplatsens språk: 
https://eform.kokkola.fi/lukuseura/indexse.htm

Visa mera
\Anders\ (Chydenius) guidar virtualbesökare genom Karleby stads historia: bl.a. Societetshuset, Karlebys och Jakobstads trästadsdelar och Sällskapsklubben i Gamlakarleby. Webbsidan ingår i marknadsföringen av Karleby turistbyrås temautfärder.
Webbplatsens språk: 
http://tourism.kokkola.fi/temautflykter/historia/svhistoria.htm

Visa mera
Arbetar- och medborgarinstituten i norra svenska Österbotten. Information om kurser inom det öppna universitetet.
Webbplatsens språk: 
http://www.norraligan.org

Visa mera