På de här sidorna presenteras psykologiska perspektiv, klinisk psykologi ångestsjukdomar, ätstörningar, depressiva tillstånd, kasam, kriser, personlighetsstörningar schizofreni, stress, sårbarhetsmodellen, utvecklingspsykologi, barnets sinnen,barnets språkutveckling, barns rörelser – motorisk utveckling, Bowlbys anknytningsteori, Erik Erikson, identitet och leksaker, Jean Piagets utvecklingsteori och tonårshjärnan
Webbplatsens språk: 
https://lattattlara.com/om-latt-att-lara/

Visa mera
Hemsida för Anorexicentrum i Huddinge, Sverige, där personer med ätstörningar vårdas med den omtvistade s.k. Huddingemetoden, som grundar sig på antagandet att anorexi och bulimi inte i första hand är psykiska sjukdomar.
Webbplatsens språk: 
http://www.mando.se

Visa mera
Allmän information, information om symptom och vård av ätstörningar.
Webbplatsens språk: 
http://www.medivia.se/AN/

Visa mera
Finlands första privata ätstörningsklinik. Kortfattad information om olika former av ätstörningar.
Webbplatsens språk: 
http://syomishairiokeskus.fi/sv/

Visa mera
Mångsidig sida med information om olika typer av ätstörningar, information till närstående, chatt, statistik m.m.
Webbplatsens språk: 
http://www.friskfri.se

Visa mera
Information om ätstörningar till drabbade och närstående.
Webbplatsens språk: 
http://www.syomishairioliitto.fi/svenska/atstorningarna/

Visa mera
Allmän information om ätstöringar.
Webbplatsens språk: 
http://www.medivia.se/AN

Visa mera