Information om marinarkeologi och det nordiska marina kulturarvet. Omfattar bl.a. länkar till skeppsbyggnad, marinarkeologisk teknik, dykning, muséer i Norden, nordiska vrak och vrak i världen. Innehåller marinarkeologisk ordlista.
Webbplatsens språk: 
http://www.abc.se/~m10354/mark/index.html

Visa mera
Marinarkeologisk ordlista.
Webbplatsens språk: 
http://www.abc.se/~m10354/mark/ordlista.htm

Visa mera