Nordisk hymnologisk nettverk verkar för tvärvetenskaplig forskning om psalmsång och andlig musik i Norden. Info om målsättning och verksamhet.
Webbplatsens språk: 
http://www.nordhymn.com/

Visa mindre