Här kan man testa hur väl man känner allemansrätten.
Webbplatsens språk: 
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/sv/

Visa mindre