Celia-kirjaston ohjeita saavutettavuudesta julkaisuissa sekä erikseen ohjeita kirjastoille.
Webbplatsens språk: 
https://www.celia.fi/celia-asiantuntijana/saavutettavuus/

Visa mera
Celian tuottama sivusto verkkosisältöjen suunnittelijoille. Sivuilla on tietoa saavutettavuudesta ja käytännön ohjeita, joiden avulla saavutettavuutta voidaan parantaa.
Webbplatsens språk: 
https://www.saavutettavasti.fi/

Visa mera
Celian opas kustantajille kertoo, mitä on otettava huomioon, jotta e-kirja voidaan julkaista saavutettavana. Siinä annetaan ohjeita e-kirjan suunnittelusta, teknisestä tuotannosta ja jakelusta.
Webbplatsens språk: 
https://julkaisekaikille.fi/saavutettava-e-kirja/saavutettavan-e-kirjan-hyvat-kaytannot/

Visa mera
Lukihäiriö.fi tarjoaa tietoa siitä, miten lukihäiriö ilmenee, miten sitä testataan ja millaisia apukeinoja lukivaikeuksiin on olemassa. Sivuilla on pikatesti lukihäiriön tunnistamiseen.
Webbplatsens språk: 
https://www.lukihairio.fi/

Visa mera
Ohjesivusto kaikille saavutettavasta ja esteettömästä julkaisemisesta kiinnostuneille. Sivuilla on tietoa e-kirjojen saavutettavuuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja standardeista sekä käytännön ohjeita saavutettavien ja esteettömien e-kirjojen tekemiseen.
Webbplatsens språk: 
https://julkaisekaikille.fi/

Visa mera
Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som stöder allas likvärdiga möjligheter för att läsa och lära sig. Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag. Celias böcker får användas av alla som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande. Användarna kan ansluta sig till Celias avgiftsfria talbokstjänst på biblioteket. På webbplatsen finns information om Celias tjänster och böcker.
Webbplatsens språk: 
https://www.celia.fi/sv/

Visa mera