Information om waldorfskolorna och förskolorna i Sverige, om administration, utbildningen och grundtankarna i waldorfpedagogiken. Länkar till Rudolf Steinerhögskolan och internationella Steinerskolor.
Webbplatsens språk: 
http://www.waldorf.se

Visa mera
Tietoa steinerkouluista, -lukioista ja -päiväkodeista sekä steiner-pedagogiikasta. Yhteystiedot kaikkiin steinerpedagogisiin kouluihin, päiväkoteihin ja muihin yhteisöihin.
Webbplatsens språk: 
https://steinerkasvatus.fi/

Visa mera
The Montessori Method - sientific pedagogy as applied to child education in \the children's houses\. Kirja kokonaisuudessaan.
Webbplatsens språk: 
http://digital.library.upenn.edu/women/montessori/method/method.html

Visa mera
Englantilaisen koulun kotisivuilla kerrotaan perustiedot koulusta, sen päämääristä, tavoitteista ja maksuista sekä annetaan yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
https://www.engs.fi/

Visa mera
Parallellt med folkskolväsendet uppstod under 1800-talet även ett specialskolväsen i Finland. Avhandlingen behandlar det senare, främst blind- och dövstumskolan, ur idé-, person- och miljöhistoriskt perspektiv.
Webbplatsens språk: 
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kas/kasva/vk/jossfolk

Visa mera