15600 träffar. Visar 1 - 30 träffar.
”Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä” on Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden maakuntakirjastojen tekemä selvitys kohderyhmänä henkilöt, jotka eivät käytä kirjaston palveluja.
Webbplatsens språk: 
https://vanamo.verkkokirjasto.fi/c/document_library/get_file?uuid=fdb16db6-af8b-4b28-ae7d-3f11c8507a...

Visa mera
Eduskunnan kirjasto on julkaissut verkossa vuonna 1997 painettuna ilmestyneen kirjan Suomen ensimmäisistä naiskansanedustajista. Kirja tarkastelee siirtymistä yksikamariseen eduskuntaan ensimmäisten kansanedustajanaisten kautta. Myös naisten äänioikeuden historiaa esitellään lyhyesti.
Webbplatsens språk: 
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/eduskunta/yksi-kamari-kaksi-sukupu...

Visa mera
Infopaketet om riksdagsvalet klargör vad riksdagsvalet går ut på. Utöver vallagstiftningen, de centrala principerna och bland annat valfinansieringen tar infopaketet upp teman som gäller tidsplan och valförrättning, partier, kandidater, väljare och valresultat.
Webbplatsens språk: 
https://www.eduskunta.fi/SV/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/eduskuntavaalit-tietop...

Visa mera
Eduskunnan kirjaston tietopaketin aiheena on OECD eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. Tietopaketti sisältää perustietoa järjestöstä ja linkkejä tiedonlähteisiin ja julkaisuihin.
Webbplatsens språk: 
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kv-jarjestot/oecd/Sivut/default.as...

Visa mera
Riksdagsbibliotekets informationspaket om kvinnlig rösträtt. Informationspaketet frågar hur rösträttsreformen åstadkoms och vad följderna blev: hur har kvinnor deltagit i val och blivit riksdagsledamöter samt fått andra representativa uppdrag under de följande drygt 100 åren?
Webbplatsens språk: 
https://www.eduskunta.fi/SV/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/110-ar-kvinnl...

Visa mera
Lista med fäkttermer på franska och dess svenska översättning.
Webbplatsens språk: 
https://static-fencing-eu.s3.amazonaws.com/uploads/attachments/ord_Fra-Sve.pdf

Visa mera
Ötökkätieto esittelee pihapiirin yleisimmät hyönteiset, hämähäkkieläimet, nilviäiset ja muut selkärangattomat. Sivustolla on tällä hetkellä tiedot yli 550 lajista. Jokaisen kohdalla näkyy liikennevalo, joka kertoo, onko laji puutarhan kannalta hyödyllinen, harmiton vai haitallinen.
Webbplatsens språk: 
http://www.otokkatieto.fi/etusivu

Visa mera
Kuvagalleria, jossa etenkin kovakuoriaisten, mutta myös muiden hyönteisten ja hämähäkkieläinten kuvia.
Webbplatsens språk: 
http://www.kolumbus.fi/hannu.j.tanner/coleoptera

Visa mera
Tidningen Östnyland innehåller nyheter från Borgå, Lovisa, Sibbo, Lappträsk, Askola och Mörskom.
Webbplatsens språk: 
https://www.ostnyland.fi

Visa mera
Information om sevärdheter, natur, resande, evenemang och vandring i Österrike.
Webbplatsens språk: 
http://www.austria.info/se

Visa mera
Länkbibliotek som förtecknar internetresurser inom offentlig förvaltning, utbildning, kultur och massmedier i Österbotten.
Webbplatsens språk: 
http://www.fredrika.net/ostrolank.htm

Visa mera
Österbottens vatten och miljö rf är en expert- och samarbetsorganisation som bildats av kommuner, industrier och övriga vattenförbrukare. Webbplats innehåller information om organisationens verksamhetsområde, verksamhet, medlemmar, publikationsförteckning, samt information om fonderna för Kyro älv, Esse å, Lappo å och Perho å.
Webbplatsens språk: 
http://www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/valkommen/

Visa mera
Österbottens Tidning innehåller allmänna nyheter samt lokalnyheter från Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo. Innehåller kontaktuppgifter, nyheter, annonsbörs, arkiv, mobila tjänster ungdomsavdelning och interaktiva tjänster.
Webbplatsens språk: 
http://www.ot.fi

Visa mera
Österbottens svenska lantbrukssällskaps hemsida, kontaktuppgifter och information om verksamheten.
Webbplatsens språk: 
http://www.lantbrukssallskapet.fi/

Visa mera
Österbottens museums webbplats presenterar museets samlingar och informerar om aktuella utställningar och evenemang. Uppgifter om forskning och muséets tjänster, samt material för lärare ingår. De olika verksamhetspunkterna: Naturcentret Terranova, Vasa konsthall, Nelin-Cronströms konsthem och Gamla Vasa museum presenteras.
Webbplatsens språk: 
http://www.pohjanmaanmuseo.fi/?page=Hem&setlang=l1

Visa mera
Allmän information om landskapet Österbotten, ekonomi, kultur sysselsättning och statistik. Information om Österbottens förbunds verksamhet, uppgifter och organisation regionplanering regionplanering ingår. Uppgifter om EU-projekt och finansiering, publikationsförteckning, aktuella meddelanden och beslutsprotokoll ingår på sidorna. Förbundets 18 medlemskommuner presenteras, likaså Österbottens energikontor. Länkförteckning och bildgalleri ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.obotnia.fi

Visa mera
Landskapsportal för Österbotten, innehåller information om landskapet, evenemangskalender, diskussionsforum, länkar och ett företagsregister.
Webbplatsens språk: 
http://www.osterbotten.fi

Visa mera
Webbplatsen Öppna universitetet presenterar verksamheten, undervisningsutbudet, studieprogram, kursutbud och studieguide för de öppna högskolorna i Finland. Aktualiteter och biblioteksguide med handledning i informationssökning ingår, liksom allmän handledning med de vanligaste frågorna.
Webbplatsens språk: 
http://www.avoinyliopisto.fi/sv-FI

Visa mera
Önningebymuseet är ett litet konst- och kulturhistoriskt museum som berättar om konstnärskolonin som uppstod kring Victor Westerholm och hans sommarställe invid Lemströms kanal på Åland. Sidan innehåller en kortfattad beskrivning av Önningebykolonin och en uppräkning av de konstnärer som var verksamma där. Det finns också litteraturtips om Önningebykolonin. En vägbeskrivning till museet är bifogad.
Webbplatsens språk: 
http://www.visitaland.com/services/onningebymuseet/

Visa mera
Geofyysikko M. King Hubbertin luoma Hubbertin käyrä on matemaattinen malli öljyn saatavuudesta tulevaisuudessa. Wikipedian artikkeli käsittelee Hubbertin teoriaa, öljyhuipun seurauksia ja vaihtoehtoisia energiamuotoja. Artikkelin lopusta löytyy lista lisälukemiseksi.
http://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%96ljyhuippu

Visa mera
Öljy- ja kaasualan keskusliitto on koonnut sivustoonsa tietopaketin öljystä ja kaasusta, niiden markkinoista, verotuksesta, tuotannosta ja kulutuksesta. Tietoa on myös liikenteestä ja polttoaineista (myös biopolttoaineista) sekä kaasuista ajoneuvoista, huoltoasemista. Sivustossa on myös tilastoja.
Webbplatsens språk: 
http://www.oil.fi/fi

Visa mera
Tutkimuksessa tarkastellaan Venäjän talouskasvun lähteitä ja Suomen viennin kehitystä historiallisesti sekä arvioidaan yritysten tulevia liiketoimintamahdollisuuksia.
Webbplatsens språk: 
https://www.etla.fi/julkaisut/oljy-ja-uudistukset-ratkaisevat-venajan-merkitys-suomen-elinkeinoelama...

Visa mera
Ekumeeninen (roomalaiskatolinen, evankelinen, anglikaaninen, ortodoksinen) muistokalenteri, josta löytyy suppeat elämäkerrat pyhimyksistä ja merkkihenkilöistä. Hakuja voi tehdä henkilönnimen ja päivämäärän mukaan.
Webbplatsens språk: 
http://www.heiligenlexikon.de/

Visa mera
Omfattande material om ögat och synsinnet: läs mer om ögats anatomi, optiska synfel, kontaktlinser, barnets ögon, färgblindhet, ögonsjukdomar, aktuell forskning, historiska vårdformer mm.
Webbplatsens språk: 
http://www.medocular.se/ogonfakta

Visa mera
Lättläst, men mångsidigt om ögon och syn - texten användes ursprungligen inom arbetet med dövblinda. Även om barns och äldre personers synutveckling, om att välja glasögon och ev. förstoringsglas mm.
Webbplatsens språk: 
http://www.lea-test.fi/sv/ogat

Visa mera
Österbottens företagarförening är den samlande organisationen för svenskspråkiga små- och medelstora företag i kustområdet mellan Kristinestad i söder och Karleby i norr. Webbplatsen innehåller information om ÖF:s organisation, verksamhet, medlemskap och medlemsförmåner, rådgivningsservice och medlemstidningen Företagarinfo. Styrelsen och kansliet med kontaktuppgifter presenteras. Möjlighet att söka i medlemsregistret enligt förtagsnamn, bransch eller ort. Förteckning över ÖF:s aktiviteter ingår på sidan.
Webbplatsens språk: 
http://www.osfofo.fi

Visa mera
Islannin musiikin tiedotuskeskuksen sivuilla on tietoa saaren muusikoista ja säveltäjistä sekä musiikkielämästä.
Webbplatsens språk: 
http://www.mic.is/eng

Visa mera
Utgivningen av serieromaner, eller grafiska romaner, har ökat stort i Sverige. Åsa Grennvall är en av Sveriges mest produktiva serieromanförfattare. Detta är hennes hemsida.
Webbplatsens språk: 
http://grennvall.se/wp/

Visa mera
Webbplats för Årstasällskapet för Fredrika Bremer studier. Webbsidorna innehåller information om sällskapet och Fredrika Bremers liv som författarinna och föregångare för den svenska kvinnorörelsen. Information om hennes verk och lästips.
Webbplatsens språk: 
http://www.fredrikabremer.net

Visa mera

Sidor