I tjänsten Bli medlem i kyrkan är det möjligt att lämna sin medlemsansökan till den evangelisk-lutherska kyrkan via nätformulär.
Webbplatsens språk: 
http://blimedlemikyrkan.fi

Visa mera
Central information om förrättningar och tjänster inom Esbo svenska församling, så som gudstjänst. musik, lägergårdar, barn-, ungdoms- och familjeverksamhet samt förvaltning och ekonomi. Aktualiteter och evenemangskalender ingår.
Webbplatsens språk: 
https://www.esboforsamlingar.fi/

Visa mera
Webbplatsen innehåller bl.a. basfakta om kyrkan, den kristna tron och gudstjänsterna, information om helgdagar och livets fester såsom bröllop, dop, konfirmation och begravning, samt information om stöd och hjälp som kyrkan erbjuder.
Webbplatsens språk: 
http://evl.fi/EVLsv.nsf

Visa mera
Finlands svenska baptistsmission, moderförening för Svenskfinlands baptistförsamlingar Kontaktuppgifter, verksamhetsinfo samt språkröret Missionsstandaret.
Webbplatsens språk: 
http://www.baptist.fi

Visa mera
Information om församlingarna i Helsingfors. Presentationer av organisationen, tjänster och det svenska arbetet. Aktuellt och evenemang.
Webbplatsens språk: 
http://www.helsingforsforsamlingar.fi

Visa mera
Sökbar databas med förteckningar över födda och döpta, vigda och begravda, samt inflyttade och utflytade. I databasen finns historiaböcker från 1640-talet till slutet av 1800-talet.
Webbplatsens språk: 
https://hiski.genealogia.fi/hiski/11yd8h?se

Visa mera
Webbplatsen innehåller information om den judiska församlingen, dess servcie och verksamhet, Infomration bl.a. om judisk undervisning, judiska begravningsplatser och kosher i Finland.
Webbplatsens språk: 
http://jchelsinki.fi/sv

Visa mera
Evangelisk-lutherska kyrkans julsida.
Webbplatsens språk: 
http://jul.fi/

Visa mera
Den svenska sidan innehåller en kort informationstext om den katolska kyrkan i Finland.
Webbplatsens språk: 
http://katolinen.fi/?page_id=6600

Visa mera
Förteckning över inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar för finansåret 2021.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/beslut/47465/kommunernas-och-f%C3%B6rsamlingarn...

Visa mera
Finlands svenska metodistkyrka är en finlandssvensk kristen kyrka med ett tusental församlingsmedlemmar. Info om bl.a. metodistkyrkans tro (metodism) och församlingar runtom i Svenskfinland.
Webbplatsens språk: 
http://www.metodistkyrkan.fi/

Visa mera
Webbplats för S:t Nikolausforsamlingen i Helsingfors - Ryska ortodoxa kyrkan Moskvapatriarkatet. Information om församlingen, dess historia, prästerskap, kantor och begravningsplats.
Webbplatsens språk: 
http://www.svt-nikolai.org/se/

Visa mera
I tjänsten eroakirkosta.fi är det möjligt att träda ur kyrkan, både den evangelisk-lutherska och ortodoxa.
Webbplatsens språk: 
https://www.eroakirkosta.fi/dynamic/index.php/svenska

Visa mera