Centralförbundet för de gamlas väl r.f.:s webbplats innehåller bl.a. en presentation av förbundets verksamhet, de gamlas dag och vecka och kontaktuppgifter.
Webbplatsens språk: 
https://vtkl.fi/pa-svenska

Visa mera
Socialförbundet FSSF är en finlandssvensk intresseorganisation för personer och mindre föreningar inom social- och hälsovård. Medlemsärenden, kontaktuppgifter, kurser och tips på andra aktualiteter.
Webbplatsens språk: 
http://www.fssf.fi/start

Visa mera
Forsknings- och utvecklingsarbetet vid svenska Äldrecentrum kretsar kring områden som socialt arbete (äldreomsorg), geriatrisk medicin, socialgerontologi o.dyl. En del av rapporterna kan laddas ner gratis som pdf-filer.
Webbplatsens språk: 
http://www.aldrecentrum.se

Visa mera