Kauno är en specialontologi för fiktivt material.
Webbplatsens språk: 
http://finto.fi/kauno/sv/

Visa mera
HSKS är Helsingfors stadsbiblioteks klassifikationssystem. Tjänsten innehåller HSKS:s tabeller och registret.
Webbplatsens språk: 
http://finto.fi/hklj/sv/

Visa mera
KAB är de allmänna bibliotekens klassifikationssystems webbversion. Den innehåller KAB:s tabeller och register.
Webbplatsens språk: 
http://finto.fi/ykl/sv/

Visa mera
Svenska ämnesord innehåller ungefär 30 000 ämnesordskombinationer inom alla ämnesområden. Här kan man hitta ämnesord för sökning i olika databaser samt för indexering av olika slags material. SAB-klassen anges parallelt. Databasen innehåller endast ämnesorden och klass, ingen information om böcker, artiklar och elektroniska resurser.
Webbplatsens språk: 
https://id.kb.se/

Visa mera
Allärs (Allmän tesaurus på svenska) är en översättning av YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto). Tesauren är tvåspråkig och under den svenska huvudtermen syns den finska motsvarigheten. Åbo Akademis bibliotek ansvarar tillsammans med Helsingfors universitetsbibliotek för Allärs.
Webbplatsens språk: 
http://finto.fi/allars/fi/

Visa mera