Bokrecension.se är en recensionstjänst på nätet för svenska och utländska böcker. I tjänsten kan man skriva egna och läsa andras recensioner av böcker.
Webbplatsens språk: 
http://www.bokrecension.se

Visa mera
Suomalais-venäläiseen sanastoon on koottu noin 11 500 kirja-alan hakusanaa. Pääpaino on bibliografiaan ja kirjastotoimeen liittyvällä termistöllä.
Webbplatsens språk: 
https://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk9/

Visa mera
Järjestön tehtävänä on helpottaa ja edistää elektronisessa muodossa olevan kirjallisuuden julkaisemista ja käyttöä.
Webbplatsens språk: 
https://eliterature.org/

Visa mera
Valtakunnallinen Suomen Kirjainstituutti edistää suomalaista kirjakulttuuria. Se järjestää tapahtumia, koulutusta sekä tutkimusta. Sivut sisältävät instituutin toimintamallin ja tapahtumakalenterin lisäksi virtuaalimuseon, jossa julkaistaan verkkoteoksia suomalaisesta kirjasta ja kirjailijoista.
Webbplatsens språk: 
https://www.pukstaavi.fi/suomen-kirjainstituutti/

Visa mera
Vuosittain julkaistavassa luettelossa on esitelty Suomen myydyimmät kirjat.
Webbplatsens språk: 
https://kustantajat.fi/tilastot

Visa mera
Elib, grundat år 2000, är Nordens ledande distributör av digitala böcker i olika former, såsom e-böcker, MP3-böcker och strömmande ljudböcker. Tjänsterna finns i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Elib ägs gemensamt av Bonnierförlagen, Natur & Kultur, Norstedts förlagsgrupp och Piratförlaget. Elib fungerar även som ett laboratorium för ny teknik inom bokbranschen, som utforskar och utvärderar nya lösningar inom ljudteknik, tekniska lösningar för att skydda upphovsrätten såsom vattenmärkning av filer, nya affärsmodeller för elektroniska tjänster och nya distributionssätt via internet
Webbplatsens språk: 
http://www.elib.se

Visa mera
Litteraturmagazinet speglar bokbranschen i Sverige med fokus på aktuell bokutgivning. Sidan innehåller redaktionell bevakning av allt som rör litteratur, författare, böcker och läsning.
Webbplatsens språk: 
http://www.litteraturmagazinet.se/

Visa mera
Pukstaavin verkkosivuilla on tietoa museon näyttelyistä, tapahtumista ja palveluista. Esillä on myös verkkonäyttelyitä.
Webbplatsens språk: 
https://www.pukstaavi.fi/

Visa mera
Katsaus kirjan historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Kahdeksantoista kirja-alan ammattilaista ja tutkijaa pohtii kirjan paikkaa muuttuvassa tietoympäristössä.
Webbplatsens språk: 
https://www.suomentietokirjailijat.fi/media/kirja-muuttuvassa-tietoymp_169x224_final.pdf

Visa mera
På Bibliotekskanalen finns video - och radioprogram om litteratur, författare, bibliotek och bibliotekens tjänster. Bibliotekskanalen bidrar genom sina program till att främja läsning samt presentera och marknadsföra bibliotekens tjänster och aktuella teman. Dessutom fungerar Bibliotekskanalen som en utbildningskanal för bl.a. biblioteksanställda, lärare och mediefostrare.
http://www.kirjastokaista.fi/sv/

Visa mera
Suomalaisen kirjan museon Pukstaavin verkkonäyttely esittelee kirjan ja lukemisen merkitystä sekä roolia nykypäivän ihmisten elämässä. Lapsille ja nuorille suunnattu näyttely sisältää myös pakopelin.
Webbplatsens språk: 
https://digimuseo.fi/nayttelyt/pelastetaan-kirja/

Visa mera