En personlig översikt av etnocentrism, (ny)rasism och fenomenet främlingsfientlighet genom historien. Författaren är socialantropolog, knuten främst till Lunds universitet.
Webbplatsens språk: 
http://www.indis.se/?p=74

Visa mera
Läromedel för undervisning av demokrati och alla människors lika värde med lärdomar från Förintelsen och förföljning. På sidan finns videon, diskussioner, artiklar och material för undervisning för olika årskurser från lågstadiet till gymnasiet.
Webbplatsens språk: 
https://www.levandehistoria.org

Visa mera