Ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Möjlighet att söka vetenskapligt material om media och kommunikation inom Norden.
Webbplatsens språk: 
http://www.nordicom.gu.se/sv

Visa mera