2057 träffar. Visar 1981 - 2010 träffar.
Tullens utrikeshandelstatistik och månadsstatistik.
Webbplatsens språk: 
https://tulli.fi/sv/statistik

Visa mera
Finansministeriets utsiketer för ekonomisk utveckling och ekonomiska prognoser.
Webbplatsens språk: 
https://vm.fi/sv/ekonomiska-utsikter

Visa mera
Med bilskatteräknaren kan man uppskatta hur mycket man måste betala i bilskatt för ett begagnat fordon. Med hjälp av prisuppgiftstjänsten kan man söka det allmänna försäljningspriset för en mer än 2 år gammal personbil, paketbil eller motorcykel för den innevarande dagen.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/bil/bilskatt/beloppet_av_bilskatten/

Visa mera
Verket för finansiell stabilitet inlåningskunder och skattebetalare mot konsekvenserna av bankkriser och kostnaderna för dem. Vi förebygger finanskriser och främjar investeraransvaret
Webbplatsens språk: 
https://rvv.fi/sv/framsida

Visa mera
Sitra är en fond som lyder under riksdagen och som finansierar forskning, experimetn och verksamhetsmodeller inom framtidsarbete.
Webbplatsens språk: 
https://www.sitra.fi/sv/

Visa mera
Hankens bloggar och poddar om ekonomi, affärsliv och studier vid Svenska handelshögskolan.
Webbplatsens språk: 
https://www.hanken.fi/sv/bloggar-poddar

Visa mera
Information om arbetsspensionssystemet och -lagstiftning, handböcker, instruktioner och hjälp.
Webbplatsens språk: 
https://www.tyoelakelakipalvelu.fi/telp-publishing/vepa/index.faces

Visa mera
SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. På sidan finns aktualiteter samat information om rättigheter, fritidsaktiviteter och bidrag.
Webbplatsens språk: 
https://samsnet.fi/

Visa mera
Läsambassadörerna lyfter fram och uppmuntrar läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska barn och unga. På webbplatsen finns mängder av länkar till bl.a. forskning om läsning, metoder och idéer att använda sig av och boktips Föreningen olika åldersgrupper.
Webbplatsens språk: 
https://lasambassadoren.fi/sv/start/

Visa mera
Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill använda tidningar i undervisningen. Bakom Mediekompass står TU – Medier i Sverige, så att materialet innehåller t. ex. länkar och exempel i svensk media, men ideerna kan även tillämpas i undervisning i Finlad.
Webbplatsens språk: 
https://mediekompass.se/

Visa mera
Material om Sveriges historia.
Webbplatsens språk: 
http://www.hhogman.se/historia.htm

Visa mera
Lärarnas historia berättar med hjälp av arkivkällor, texter och översikter om lärarnas historia i Sverige från 1800-talet till idag.
Webbplatsens språk: 
https://lararnashistoria.se/

Visa mera
Föreningens organisation, medlemskap, diskussionsprogram och tidskrift JFT.
Webbplatsens språk: 
http://jff.fi/

Visa mera
Justitieministeriets sida om presidentval innehåller informatiom om valmetoden, kandidatsuppställningen, valkretsarna, rösträtten och -räkningen.
Webbplatsens språk: 
https://vaalit.fi/sv/presidentval

Visa mera
Rödlistan presenterar Finlands hotbedömning som följer Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) regionala hotbedömningskriterier. Bedömningen var genomförd av 180 artexperter och hotbedömningens styrgrupp (LAUHA).
Webbplatsens språk: 
https://punainenkirja.laji.fi/sv

Visa mera
Justitieministeriet informerar om Finlands riksdagsval, valsystemet, rösträtten och resultaten.
Webbplatsens språk: 
https://vaalit.fi/sv/riksdagsval

Visa mera
Här hittar man information om vad som ämdras, när man blir myndig: identitetskort, rösträtten, militär- eller civiltjänst, rättigheten att gifta sig, studier och eget hem.
Webbplatsens språk: 
https://www.suomi.fi/medborgare/parforhallande-och-familj/valkommen-till-vuxen-alder

Visa mera
Läromaterial om celler och cellbiologi samt histologi, patologi och utvecklingsbiologi.
Webbplatsens språk: 
http://www.solunetti.fi/se/

Visa mera
Förenta Nationernas regionala informationskontor Föreningen Västeuropa informerar om FN:s verksamhet och projekt.
Webbplatsens språk: 
https://unric.org/sv/

Visa mera
I den Officiella tidningen publiceras dödande av urkund, dödsförklaringsärende, lagfart, stämningar (äktenskapsskillnad, underhållsbidrag, faderskap, fordringsmål, hyresavtal), ändring av släktnamn, apotekstillstånd, läkemedelsförsäljningstillstånd, myndigheternas svenska, näringsförbud, kollektivavtals allmänt bindande verkan, lönegarantibeslut, Patent- och registerstyrelsens annonser och protester.
Webbplatsens språk: 
https://www.virallinenlehti.fi/sv

Visa mera
EU informerar hur man röstar i EU-val och hur valet går till.
Webbplatsens språk: 
https://www.eu-val.eu/

Visa mera
Utbildningsstyrelsens läromedel som innehåller även kostnadsfritt nätmaterial.
Webbplatsens språk: 
https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/laromedel

Visa mera
Energimyndigheten övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi. På sidan kan man t.ex. meddela uppgifter och ansöka om tillstånd, bekanta sig med publikationer, statistik, beslut och bestämmelser. En del av informationen finns enbart på finska.
Webbplatsens språk: 
https://energiavirasto.fi/sv/framsida

Visa mera
Granskaförvaltningen.fi är Statskontorets tjänst som tillgängliggör uppgifter om kommunernas och samkommunernas budgetar och ekonomiplaner samt uppgifterna om statsförvaltningens ekonomi, personal och resultat.
Webbplatsens språk: 
https://www.granskaforvaltningen.fi/

Visa mera

Sidor