Finlands teaterhistoria är ett webbläromedel som rymmer en omfattande beskrivning av teaterkonsten i Finland .
Webbplatsens språk: 
https://disco.teak.fi/teatteri/sv/

Visa mera
På teaterhögskolans sidor finns uppgifter om skolans organisation och ledning samt historia. Dessutom studieguide och förteckning över skolans föreställningar.
Webbplatsens språk: 
http://www.teak.fi/swe

Visa mera