Valviran alkoholisivut sisältävät tietoa alkoholijuomista ja -valmisteista, alkoholin anniskelua, mainontaa ja myyntiä koskevia ohjeita ja määräyksiä sekä muita tuotevalvontaan liittyviä asioita.
Webbplatsens språk: 
https://www.valvira.fi/alkoholi

Visa mera
Valviran ylläpitämä palvelu, josta voi tarkistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden.
Webbplatsens språk: 
https://julkiterhikki.valvira.fi/

Visa mera
Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. Valvira valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon sekä ympäristöterveydenhuollon toimintaa. Viraston tehtäviin kuuluu mm. sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan lupien myöntäminen. Valviran siviuille on koottu julkaisuja, oppaita, ohjeita, lomakkeita jne.
Webbplatsens språk: 
https://www.valvira.fi/

Visa mera
Valviran kokonaisuus tupakasta ja sen valvonnasta. Tietoa tupakkatuotteiden myynnistä, maahantuonnista, markkinoinnista, tupakointikielloista ja -rajoituksista ja tuotevalvonnasta.
Webbplatsens språk: 
https://www.valvira.fi/tupakka

Visa mera
Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Valvira beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde. På webbplatsen finns information om verksamheten, publikationer och handböcker samt anvisningar, föreskrifter, blanketter, tillsynsprogram, sammanfattningar av avgöranden, bestämmelser, utredningar och broschyrer. Här finns också nyheter, e-tjänster och register över yrkesutbildade personer inom social-, hälso- och sjukvården.
Webbplatsens språk: 
http://www.valvira.fi/web/sv

Visa mera