En personlig översikt av etnocentrism, (ny)rasism och fenomenet främlingsfientlighet genom historien. Författaren är socialantropolog, knuten främst till Lunds universitet.
Webbplatsens språk: 
http://www.indis.se/?p=74

Visa mera