3 träffar. Visar 1 - 3 träffar.
Presentation som beskriver utgångspunkter i Finlands klimatpolitik, stävjande av klimatförändringen inom olika sektorer och klimatförändringens effekter och anpassningen till dem.
Webbplatsens språk: 
https://ilmasto-opas.fi/ilocms-portlet/article/8a54c390-fed4-42da-a2c2-4bab74993ebd/r/3690b837-116b-...

Visa mera
Djurskyddsbestämmelser och andra anvisningar som berör skötsel av hästar. Länk till ministeriets publikationer med noggrannare skötselråd.
Webbplatsens språk: 
https://www.evira.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/hastar/

Visa mera
Jord- och skogsbruksministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, verksamhet och uppgifter. Enheter, ämbetsverk och anstalter som underlyder ministeriet presenteras. Aktuella pressmeddalend ingår också på sidorna.
Webbplatsens språk: 
http://www.mmm.fi/sv

Visa mera