Om renskötsel ur många olika aspekter. Från förvaltning och lagstiftning till renmärkning, ekologi och hälsoaspekter. För information om renskötsel i Finland, se www.paliskunnat.fi (på finska och engelska).
Webbplatsens språk: 
https://www.sametinget.se/rennaring_sverige

Visa mera
Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament. Sametinget lyder under Jordbruksdepartementet, som har samordningsansvaret för samiska frågor i Sverige. Sametingets huvudkansli finns i Kiruna.
Webbplatsens språk: 
http://www.sametinget.se

Visa mera