I den Officiella tidningen publiceras dödande av urkund, dödsförklaringsärende, lagfart, stämningar (äktenskapsskillnad, underhållsbidrag, faderskap, fordringsmål, hyresavtal), ändring av släktnamn, apotekstillstånd, läkemedelsförsäljningstillstånd, myndigheternas svenska, näringsförbud, kollektivavtals allmänt bindande verkan, lönegarantibeslut, Patent- och registerstyrelsens annonser och protester.
Webbplatsens språk: 
https://www.virallinenlehti.fi/sv

Visa mera
Statsrådets kansli är ett av statsministern lett ministerium vars uppgift är att tillhandahålla politiska, funktionella och administrativa tjänster för statsrådet och republikens president. På webbplatsen presenteras organisation, uppgifter, verksamhet och även en historisk bakgrund. Vidare finns pressmeddelanden och länkar till statsrådet, riksdagen och presidenten.
Webbplatsens språk: 
http://vnk.fi/sv/forstasidan

Visa mera
På sidan finns anvisningar om hur man ansöker om utmärkelsetecken.
Webbplatsens språk: 
https://vnk.fi/sv/utmarkelsetecken

Visa mera