1918 – Jag var där, är en ny lärobok som baserar sig på autentiskt arkivmaterial om hur krig påverkar individen och samhället. Den tvåspråkiga boken riktar sig till grundskolans åk 7–9 och studerande i gymnasiet och ger redskap för källkritik i praktiken. Den kan användas inom undervisningen i historia och samhällslära, modersmål, svenska/finska som andra språk eller för elever i språkbad.
Webbplatsens språk: 
https://www.1918.finlit.fi/

Visa mera
Arkistoaineistoon perustuva oppimateriaali siitä, miten sota vaikuttaa yksityiseen ihmiseen ja koko yhteiskuntaan. Kirja tarjoaa välineitä lähdekriittiseen tarkasteluun. Se on suunnattu peruskoulun 7.−9. luokille ja lukioon. Kaksikielinen kirja sopii historian ja yhteiskuntaopin, äidinkielen sekä toisen kotimaisen kielen opetukseen.
Webbplatsens språk: 
https://www.1918.finlit.fi/

Visa mera
Biografisk artikel om filmregissören och manusförfattaren Aki Kaurismäki.
Webbplatsens språk: 
http://www.blf.fi/artikel.php?ref=sok&id=4955

Visa mera
Den här tjänsten innehåller digitaliserade orginalbrev som Albert Edelfelt skrev till sin mor Alexandra Edelfelt. I samband med varje brev ges referat av brevets innehåll. Tjänsten uppdateras kontinuerligt. Sammanlagt kommer upp mot 1300 brev från åren 1867−1901 att ingå. Tjänsten innehåller också digitaliserade fotografier av Edelfelts verk och skisser.
Webbplatsens språk: 
http://edelfelt.sls.fi/

Visa mera
En utförlig artikel om Alvar Aalto. Biografiskt lexikon för Finland är ett uppslagsverk på svenska med anknytning till Finlands historia och nutid.
Webbplatsens språk: 
http://www.blf.fi/artikel.php?id=1408

Visa mera
Harrastajakuvaaja Bernhard Åströmin valokuvia 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Eläinlääkärinä työskennellyt Åström tallensi arjen tilanteita, ihmisiä, eläimiä ja maisemia Länsi-Uudellamaalla ja matkoillaan. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä, mutta kuvaajan nimi ja lähde tulee mainita.
Webbplatsens språk: 
https://www.finna.fi/Search/Results?limit=100&lookfor=bernhard+%C3%A5str%C3%B6m&type=AllFields%2F&vi...

Visa mera
Daniel är en databas som i första hand innehåller information om dramatik skriven på svenska av författare i Finland. I princip omfattar den alla slag av scentexter och arrangemang för scenen. Kronologiskt löper databasen från 1819 fram till senaste kalenderår.
Webbplatsens språk: 
http://www.sls.fi/daniel

Visa mera
Täällä voi selata SLS:n kokoelmissa säilytettäviä Edith Södergranin valokuvia. Suurin osa kuvista on runoilijan kotikylästä Raivolasta sekä Sveitsin vuosilta 1911-1914.
Webbplatsens språk: 
https://www.finna.fi/Collection/sls.SLSA+566/Home?lookfor=&type=AllFields&page=1&view=grid&limit=100

Visa mera
Artikel om folkdikts- och språkforskaren, professorn och läkaren Elias Lönnrot. Lönnrot skapade nationaleposet Kalevala och dess systerverk Kanteletar, förnyade det finska språket och sammanställde ordböcker, var redaktör och förläggare för den första finskspråkiga tidskriften, författade ett flertal hälsofostrande och populärvetenskapliga skrifter samt förnyade den finska psalmboken
Webbplatsens språk: 
http://www.blf.fi/artikel.php?id=2836

Visa mera
Artikel om Eliel Saarinen, vid sidan av Alvar Aalto Finlands mest kända arkitekt. Biografiskt lexikon för Finland är ett uppslagsverk på svenska med anknytning till Finlands historia och nutid.
Webbplatsens språk: 
http://www.blf.fi/artikel.php?id=3614

Visa mera
Webbutgåva av Finlandssvenska bebyggelsenamn utgavs som tryckt bok av Svenska litteratursällskapet 2001. Webbutgåvan upptar liksom bokutgåvan samtliga bynamn, kommun- och stadsnamn, historiska sockennamn och namn på landskap i svensk- och tvåspråkiga trakter och ett urval svenska namn i finskspråkiga trakter – sammanlagt inemot 3 000 ortnamn.
Webbplatsens språk: 
http://bebyggelsenamn.sls.fi/

Visa mera
Den digitala utgåvan av Finlands svenska folkdiktning innehåller information om finlandssvensk folkmusik och den finlandssvenska spelmanstraditionen. På webbplatsen finns ljudfiler med över 1000 menuetter, polskor och polonäser. Du hittar också information om upptecknare och spelmän. Materialet baseras på bokserien Finlands svenska folkdiktning som publicerades åren 1917–1975.
http://www.sls.fi/folkdiktning/

Visa mera
Täällä voi tutustua suomenruotsalaisen kansanperinteen aarteisiin: satuihin, tarinoihin, sananparsiin, arvoituksiin, kansanmusiikkiin jne. Sivustolla on kuunneltavissa ja ladattavissa yli 3000 sävelmää. Lisäksi löytyy tietoa soittajista, pelimanniperinteestä ja kansanmusiikin tallentajista.
Webbplatsens språk: 
http://folkdiktning.sls.fi/#/home

Visa mera
På webbplatsen finns ca 19 000 ordspråksvarianter på dialekt från det svenskspråkiga Finland. Man kan söka ordspråk enligt ämnesord, ort eller kategorier. Ordspråken och talesätten har upptecknats mellan 1880 och 2005 på den dialekt som upptecknaren eller meddelaren har använt. Källmaterialet finns i SLS arkiv.
Webbplatsens språk: 
http://ordsprak.sls.fi/#/home

Visa mera
På sidorna finns bl.a. en kort personhistoria, presentation av författarskapet och samhällsengagemang samt bildgalleri. Dessutom ingår självbiografin Min pennas saga i pdf-format.
Webbplatsens språk: 
http://www2.sls.fi/FredrikaRuneberg/index.htm

Visa mera
Den förvaltningshistoriska ordboken ger förklaringar till termer som har använts inom den offentliga förvaltningen i Finland från medeltiden till 1950.
Webbplatsens språk: 
http://fho.sls.fi/

Visa mera
Suomenruotsalainen antropologi Hilma Granqvist vietti vuodet 1925-1931 Palestiinassa ja tutki palestiinalaisnaisten elämää Artasin kylässä. Sivustolla voi tutustua Granqvistin tutkimuksiin, päiväkirjoihin ja elämänvaiheisiin.
Webbplatsens språk: 
http://granqvist.sls.fi/#/home

Visa mera
Lyssna på ljudprov ur intervjuer med både yngre och äldre talare från olika orter i Svenskfinland. Du kan lyssna både på inspelningar som gjordes 2005–2008 inom projektet Spara det finlandssvenska talet (Spara talet) och på några ljudprov ur äldre samlingar i SLS arkiv. Utskrift av taleti inspelningarna ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.sls.fi/Sparatalet

Visa mera
Zacharias Topeliuksen Maamme kirjan digitaalinen editio on suunnattu kaikille Suomen historiasta ja kulttuurista sekä niitä koskevien käsitysten muotoutumisesta kiinnostuneille. Julkaisu sisältää tieteellisesti toimitetun ja kommentaariviitteillä täydennetyn Maamme kirjan vuoden 1878 painoksen sekä teoksen uudistetut laitokset vuosilta 1915 ja 1944. Teoksen historiaa, merkitystä ja kirjallisia keinoja käsitellään laajasti edition johdannossa.
Webbplatsens språk: 
http://www.maammekirja.fi/index.php

Visa mera
Biografisk artikel om filmregissören Mika Kaurismäki.
Webbplatsens språk: 
http://www.blf.fi/artikel.php?ref=sok&id=4958

Visa mera
Finlandssvenska dialektordbok på nätet. Nätordboken uppdateras fortlöpande.
Webbplatsens språk: 
http://kaino.kotus.fi/fo/

Visa mera
Presentation av organisationen, historiken, verksamheten och målsättningen vid SLS. Länkar till arkiv, bibliotek, bokutgivning, donationer, kataloger och register samt vetenskapliga nämnder och forskningsprojekt. Kontaktuppgifter och formulär för stipendieansökningar ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.sls.fi

Visa mera
Kansatieteen tutkija Valter V. Forsblom inventoi ruotsinkielisen Suomen perinnevenetyyppejä 1930-luvulla. Piirtäjänä toimi insinööri Berndt J. Schauman. Valokuviin ja piirroksiin voi tutustua Finnassa.
Webbplatsens språk: 
https://sls.finna.fi/Search/Results?filter[]=~hierarchy_parent_title:%22SLS+405+a+B%C3%A5ttyper%22&f...

Visa mera
På webbplatsen ger Svenska litteratursällskapet i Finland ut i en fritt tillgänglig textkritisk och kommenterad digital utgåva av Zacharias Topelius produktion. Utgåvan planeras omfatta tjugo delar av varierande omfång. Webbplatsen innehåller också bakgrundsmaterial om Topelius liv, och arbete som författare och övriga verksamhet. Också en bildbank ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.topelius.fi

Visa mera